Угоди про умови користування надрами

Примірна Угода про умови користування надрами з метою будівництва та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

Примірна Угода про умови користування надрами з метою видобування вуглеводнів

Примірна Угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин

Примірна Угода про умови користування надрами з метою геологічного вивчення родовищ корисних копалин

Примірна Угода про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин

Примірна Угода про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки вуглеводнів

Примірна Угода про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ)

Примірна Угода про умови користування надрами з метою створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)