Структура

Структура

Державної служби геології та надр України

 

1. Керівники

1.1. Голова

1.2. Перший заступник Голови

1.3. Заступник Голови

 

2. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

4. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

5. Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 

6. Управління геології

6.1. Відділ наукового супроводу геологорозвідувальних робіт та рудних і нерудних корисних копалин

6.2. Відділ геологічних і геофізичних досліджень та нафти і газу

6.3. Відділ гідрогеології та екогеології

 

7. Департамент державного геологічного контролю

7.1. Відділ контролю за геологічним вивченням та використанням надр

7.2. Центральний міжрегіональний відділ

7.3. Східний міжрегіональний відділ

7.4 Західний міжрегіональний відділ

7.5. Південний міжрегіональний відділ

7.6. Азово-Чорноморський міжрегіональний відділ

7.7. Північний міжрегіональний відділ

 

8. Управління надрокористування та міжнародного співробітництва

8.1. Відділ надрокористування та дозвільної діяльності

8.2. Відділ аукціонної діяльності

8.3. Сектор з міжнародного співробітництва

 

9. Відділ оплати праці та бухгалтерського обліку

 

10. Фінансово-економічний відділ

 

11. Юридичний департамент

11.1. Відділ нормотворчої діяльності та юридичної експертизи

11.2. Відділ правового забезпечення та договірної роботи

11.3. Відділ судово-претензійної роботи

11.4. Відділ взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами

 

12. Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом

12.1. Відділ з управління персоналом

12.2. Відділ документообігу та забезпечення діяльності Голови Держгеонадр України

12.2.1. Сектор забезпечення діяльності Голови Держгеонадр України

12.3. Відділ організаційної роботи та зв’язків із ЗМІ

12.4. Відділ матеріально-технічного забезпечення та управління майном

 

 

Основні функції Державної служби геології та надр України та її структурних підрозділів