Структура

 

 

СТРУКТУРА
Державної служби геології та надр України
1. Керівники
1.1. Голова
1.2. Перший заступник Голови
1.3. Заступник Голови
 
2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
4. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
5. Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту
 
6. Департамент геології
6.1. Відділ гідрогеології та екогеології
6.2. Відділ наукового супроводу геологорозвідувальних робіт
6.3. Відділ геологічних і геофізичних досліджень та нафти і газу
6.4. Відділ рудних та нерудних корисних копалин
 
7. Департамент державного геологічного контролю
7.1. Відділ контролю за геологічним вивченням та використанням надр
7.2. Центральний міжрегіональний відділ
7.3. Східний міжрегіональний відділ
7.4. Західний міжрегіональний відділ
7.5. Південний міжрегіональний відділ
7.6. Північний міжрегіональний відділ
7.7. Азово-Чорноморський міжрегіональний відділ
 
8. Департамент дозвільної та міжнародної діяльності
8.1. Відділ з надання надр у користування
8.2. Відділ аукціонної діяльності
8.3. Відділ міжнародного співробітництва
8.4. Відділ регуляторної політики та взаємодії з правоохоронними органами
 
9. Управління економіки та бухгалтерського обліку
9.1. Планово-економічний відділ
9.2. Відділ оплати праці та бухгалтерського обліку
9.3. Відділ матеріально-технічного забезпечення та управління майном
 
10. Юридичне управління
10.1. Відділ правової роботи
10.2. Відділ нормотворчої діяльності та з питань адаптації європейського законодавства
10.3. Відділ представництва інтересів Держгеонадр в судових органах
 
11. Відділ документообігу та контролю
12. Відділ з управління персоналом
13. Сектор організаційно-аналітичного забезпечення та комунікацій

 

Основні функції Державної служби геології та надр України та її структурних підрозділів