Підземні води

На початок 2010 року в України розвідано 450 родовищ питних і технічних підземних вод, 209 родовищ мінеральних вод, одне родовище теплоенергетичних підземних вод і одне родовище промислових підземних вод. Упродовж 2009 року розвідано і поставлено на державний баланс 20 ділянок родовищ питних і технічних підземних вод із запасами промислових категорій 31,9 тис. м3/добу і чотири ділянки родовищ мінеральних підземних вод із запасами промислових категорій 505,5 м3/добу.

Питні та технічні підземні води

Загальні прогнозні ресурси підземних вод в Україні складають 61 689,2 тис. м3/добу, з яких 57 499,9 тис. м3/добу з мінералізацією до 1,5 г/дм3. Забезпеченість прогнозними ресурсами питних підземних вод населення України по регіонах знаходиться в межах 0,3 – 5,5 тис. м3/добу, а в середньому – 1,3 тис. м3/добу на одну особу.
Прогнозні ресурси підземних вод розподілені по регіонах нерівномірно, що зумовлено відмінністю геолого-структурних і фізико-географічних умов різних регіонів України. Переважаюча частина прогнозних ресурсів зосереджена у північних та західних областях України, ресурси південного регіону обмежені.
Середньорічний обсяг видобутку питних і технічних підземних вод на території України у 2009 році становив 5 486,52 тис. м3/добу, що на 761,34 тис. м3/добу менше, ніж у 2008 році. Видобуток з розвіданих родовищ складав 2 309,60 тис. м3/добу, що на 300,19 тис. м3/добу менше, ніж у 2008 році.

Видобуток питних і технічних підземних вод по регіонах України за 2009 рік

Прогнозні ресурси та видобуток питних і технічних підземних вод України

Мінеральні підземні води

Станом на 01.01.2010 року в Україні розвідано та підготовлено до промислового використання 281 ділянка родовищ мінеральних підземних вод, які зосереджені на 209 родовищах. Експлуатаційні запаси розвіданих родовищ становлять 86 717,5 м3/добу за категоріями А+В+С1 та 1 394,0 м3/добу – за категорією С2. Із загальної кількості розвіданих ділянок родовищ мінеральних вод експлуатується 173 ділянки (82 %).
Мінеральні лікувальні та лікувально-столові підземні води розвідані на 151 родовищі (218 ділянок) із загальною кількістю запасів 71 300,1 м3/добу, з яких 134 ділянки розробляються. Природні столові води розвідані на 58 родовищах (63 ділянки) із загальним обсягом запасів 16 811,4 м3/добу, з них розробляється 39 ділянок.
На деяких ділянках родовищ розвідані мінеральні води двох типів у різних водоносних горизонтах, що збільшує загальну кількість об’єктів обліку водокористування до 297.
Видобуток мінеральних лікувальних та лікувально-столових підземних вод в Україні у 2009 році складав 4 855,4 м3/добу, природних столових вод – 3 401,6 м3/добу (в цю кількість включені великі скиди джерельної води і технологічні скиди.
Використання мінеральних лікувальних та лікувально-столових підземних вод становить 3 772,8 м3/добу, або близько 5,4 % від величини затверджених запасів, природних столових – 2 068,5 м3/добу, або 12,3 % від кількості затверджених запасів.
Із 218 ділянок усіх типів мінеральних лікувальних та лікувально-столових підземних вод 111 (50,9 % від загальної кількості затверджених запасів) належить до мінеральних підземних вод без специфічних компонентів і властивостей. До них відносяться мінеральні підземні води (від маломінералізованих до розсолів) з мінералізацією від 1 до 35 г/дм3. Мінеральні лікувальні та лікувально-столові підземні води без специфічних компонентів і властивостей розвідані та затверджені в 19 адміністративних областях.
За своїми лікувальними властивостями найбільшу цінність мають води зі специфічними компонентами та властивостями.

Води зі специфічними компонентами та властивостями

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 456 від 7 березня 2000 р. в Україні віднесено до унікальних мінеральних підземних вод 12 родовищ. Станом на 01.01.2010 р. законсервовані Зайчиківське родовище мінеральних вод з підвищеною концентрацією органічних речовин у Хмельницькій області та Келечинське родовище вуглекислих залізистих вод і єдине родовище вуглекислих йодо-бромних вод Тисенське (обидва – у Закарпатській області).
Телоенергетичні підземні води

Одним з нетрадиційних джерел енергії є теплоенергетичні води. В Україні теплоенергетичні води розвідані в Закарпатському артезіанському басейні. В більшості випадків теплоенергетичні води вміщують в розчинному вигляді підвищену кількість мікрокомпонентів, таких як бром, бор, йод, що робить їх цінною бальнеологічною і промисловою сировиною, а також джерелом для одержання теплової енергії.
Детально розвідане одне родовище теплоенергетичних вод – Берегівське в Закарпатській області. Запаси теплоенергетичних вод Берегівського родовища затверджені в кількості 0,871 тис. м3/добу по сумі категорій В+С1. Родовище експлуатується з 1973 року. Вода використовується для наповнення басейну.

Промислові підземні води

В Україні детально розвідане одне родовище промислових йодних вод – Північно-Сиваське. Родовище розташоване на території Генічеського району Херсонської області біля с. Щасливцево в межах мілководної лагуни Азовського моря – Сиваша та в північній частині Арабатської Стрілки. Східна частина родовища знаходиться під водами Азовського моря.

Балансові експлуатаційні запаси та видобуток мінеральних підземних вод