Оглядові геологічні карти

Інтерактивна карта родовищ корисних копалин

Державна геологічна карта - 200

Інтерактивна геологічна карта України

Схема геоструктурного районування України 01map1.pdf 

Основні родовища корисних копалин України 02map2.pdf 

Оглядова карта розташування нафтогазових родовищ та структур на території України 03neft_gas_mest.pdf 

Карта твердих горючих копалин 03ztverd_gor.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази золота України 04gold.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази алюмінію України05aluminium.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази літію України 06litium.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази нікелю України 07nikel.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази ртуті України 08rtut.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази титан-цирконієвих руд України 09titan.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази заліза України 10zhelezo.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази марганцю України11marganez.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази танталу та ніобію України13ta_nb.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази урану України 14uranium.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази свинцю та цинку України15sv_zn.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази графіту України 16graphit.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази каоліну України 17kaolin.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази калійної солі України18soly_kaliyni.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази магнієвої солі України19soly_magn.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази натрієвої солі України20soly_natr.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази плавикового шпату України21plav_shpat.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази скляної сировини України22steklo.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази природних сорбентів України23sorbenty.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази України кварцитів та кварцу для вогнетривів 24kvarzit.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази сірки України 25sera.pdf

Схематична карта мінерально-сировинної бази каменесамоцвітної сировини України 26samotsvet.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази польовошпатової сировини України 27polevoshpat.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази абразивсировини України28abrazive.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази мінеральних пігментів України28apigment.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази бентонітових глин України29gliny_bent.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази глини для вогнетривів України 30gliny_ogneupor.pdf 

Карта основних родовищ облицювального каміння, що розробляються31obliz_kamni.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази флюсового вапняку України32vapniak.pdf 

Схематична карта мінерально-сировинної бази цементної сировини в Україні33zement.pdf 

Балансові експлуатаційні запаси та видобуток питних і технічних підземних вод 34prisni1.pdf 

Балансові експлуатаційні запаси та кількість ділянок питних і технічних підземних вод 35prisni2.pdf 

Прогнозні ресурси та видобуток питних і технічних підземних вод по басейнах підземних вод України 36sch1.pdf 

Прогнозні ресурси та видобуток питних та технічних підземних вод України37sch2.pdf 

Балансові експлуатаційні запаси та видобуток мінеральних підземних вод38min1.pdf 

Балансові експлуатаційні запаси та кількість ділянок мінеральних підземних вод 39min2.pdf