Форма інформаційного запиту

Інформаційний запит на отримання публічної інформації

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- від фізичної особи; (zapit_fiz_o.doc)
- від юридичної особи; (zapit_yur_o.doc)
- від об’єднань громадян; (zapit_obedn.doc

факс: (044) 536-13-18;
електронна пошта: geonadra@geomail.kiev.ua.

Надання публічної інформації Держгеонадрами здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).
3) підпис і дату.
Для оформлення інформаційного запиту
усно: телефон (044) 536-13-18
письмово: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, Державна служба геології та надр України (на конверті вказувати "Публічна інформація");
Необхідні форми та бланки для офрмлення інформаційного запиту можна отримати та заповнити в Державній службі геології та надр України: м.Київ, вул. Ежена Потьє, 16, 3 поверх, кімната 325.