Запрошуємо до участі у ІV Міжнародному геологічному форумі «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум – 2017)»

З 19 по 24 червня 2017 року в місті Одеса відбудеться ІV Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум – 2017)».
Мета Форуму – розгляд та прийняття науково-обґрунтованих рекомендацій з широкого кола актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування; обмін досвідом з наукового супроводу геологічного вивчення та використання надр. Налагодження плідної співпраці з надрокористувачами всіх форм власності. Консолідація зусиль наукових й виробничих організацій у пріоритетних напрямах діяльності та реформування геологічної галузі. Пропаганда провідної ролі геологічної науки у розвитку мінерально-сировинної бази.
Тематика форуму
1. Реформування геологічної галузі: проблема, стан і перспективи.
2. Пріоритетні напрями розвитку та відновлення мінерально-сировинної бази України (вуглеводні, рудні та нерудні корисні копалини, підземні води).
3. Регіональні геологічні та еколого-геологічні дослідження території України.
4. Новітні геолого-геофізичні технології пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.
5. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин як інструмент врегулювання оптимального користування надрами.
6. Альтернативні джерела енергії в Україні. Нетрадиційні вуглеводні, зокрема і на шельфі Чорного моря.
7. Законодавча та нормативно-правова база надрокористування.

З детальною інформацією щодо зазначеного заходу можна ознайомитись на сайті Українського державного геологорозвідувального інституту в розділі «Актуально»