Проекти регуляторних актів

10.04.2018 Проект постанови Кабінету Міністрів УКраїни "Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування"

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

 

19.02.2018 Проект постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державного геологічного контролю"
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державного геологічного контролю»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державного геологічного контролю»
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державного геологічного контролю»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державного геологічного контролю»

 

19.02.2018 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»
Повідомлення про проведення планової перевірки.
Направлення на проведення перевірки.
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (видобування корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (видобування корисних копалин (води, грязі лікувальні).
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (води, грязі лікувальні).
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).
Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу).
Акт про недопущення до перевірки.
Припис.
Подання на зупинення дії (анулювання) спеціального дозволу на користування надрами.
Подання на поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами.

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю».  Додаток 1.  Додаток 2. 

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»

 

14.12.2017 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»"

Додаток 2 до Програми "Завдання і заходи з виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року" 

Порівняльна таблиця до проекту змін до Загальнодержавної  програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року 

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»

 

23.10.2017 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів УКраїни "Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу"

Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу

Додаток до Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу (абзац 26 пункту 5)

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу»

 

11.10.2017 Проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р № 594 і від 30 травня 2011 р. № 615

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

28.09.2017 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»   Зміни

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»

 

20.09.2017 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування"

Порівняльна таблиця до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

Висновок про проведення антидискримінаційної експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр»

 

20.09.2017 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»

Порівняльна таблиця до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»

Висновок про проведення антидискримінаційної експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр"

 

13.09.2017 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»

Тимчасовий порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»

 

13.09.2017 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо погодження надання надр у користування)»

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо погодження надання надр у користування)»

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо погодження надання надр у користування)»

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо погодження надання надр у користування)»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо погодження надання надр у користування)»

 

 

12.07.2017  Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державну службу геології та надр України"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державну службу геології та надр України"

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державну службу геології та надр України"

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державну службу геології та надр України"

 

25.04.2017 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

 

14.03.2017 Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю"

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»

Додатки до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю":
    • Повідомлення про проведення планової перевірки.
    • Направлення на проведення перевірки.
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (видобування корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (видобування корисних копалин (води, грязі лікувальні).
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (води, грязі лікувальні).
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).
    • Уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері державного геологічного контролю (будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу).
    • Акт про недопущення до перевірки.
    • Припис.
    • Подання на зупинення дії (анулювання) спеціального дозволу на користування надрами.
    • Подання на поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами.

 

13.03.2017 Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр)"

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр)»

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр)»

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр)»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр)»

 

10.01.2017 Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра"

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра» 

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра"

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра»

 

03.01.2017 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963»

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963»

 

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 37 Кодексу України про надра"

 

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про державну геологічну службу України»"

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про Комісію з питань надрокористування"
Положення про Комісію з питань надрокористування

 

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкції з їх заповнення"

Форма звітності № 5-ГР

Форма звітності № 6-ГР

Форма звітності № 7-ГР

Інструкція із заповнення форми звітності № 5-ГР

Інструкція із заповнення форми звітності № 6-ГР

Інструкція із заповнення форми звітності № 7-ГР 

 

Проект наказу Мінприроди України "Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод" 
Додаток до наказу 
Додаток до наказу  
Порядок внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»

 

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року"

Додаток 2 Завдання і заходи з виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної  програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»

 

Проект наказу Мінприроди України та Мінрегіону України "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини"    Додаток 1

Форма паспорта артезіанської свердловини

 

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод"
Порядок внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод

 

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод"   Додаток  Додаток 2  Пояснювальна записка

 

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Правил охорони підземних вод від забруднення та виснаження»  

Правила охорони підземних вод від забруднення та виснаження 

 

 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку користування надрами на ділянках проявів бурштину" 

 
 
 

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»  

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкції з їх заповнення» Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4  Додаток 5 Додаток 6 Пояснювальна записка 

Проект спільного наказу Мінприроди України та Мінрегіону України "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини"  Паспорт  Додаток Пояснювальна 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 8 до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» 

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 45 Кодексу України про надра»  Пояснювальна записка 
 

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 21 Кодексу України про надра"  Пояснювальна записка   Порівняльна таблиця