Нормативно-правові акти та нормативні документи, дотримання яких перевіряється органами державного геологічного контролю

  

 

 

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про екологічну експертизу"

 
 
 

Закон України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

Закон України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"

 
 

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" 

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" 

 
 
 

Указ Президента України "Про Положення про Державну службу геології та надр України" від 06.04.2011 N 391/2011 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" 
 

 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432 "Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865 "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин" 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 301 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" 
 

 
 
 
  
 
 
 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 15.12.1997 № 105 «Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини»

 
 

 

Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345, «Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини» 

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767, «Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» 

Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 № 76, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2005 за № 995/11275, «Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових свердловин» 

Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 13.12.2004 № 244, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2005 за № 223/10503, «Правила нормативного забезпечення геологічного вивчення надр» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.02.2000№ 23, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.02.2000 за № 109/4330, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.02.2003№ 29, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2003 за № 155/7476, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 14.03.2002 № 32, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за № 320/6608, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.09.1995 № 35, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.1999 за № 394/930, «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин» 
 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.07.1998 № 46, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.1998 за № 475/2915, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 19.03.2007 № 77, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.05.2007 за № 477/13744, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 03.10.1997 № 83, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.1997 за № 499/2303, «Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 14.12.1998 № 100, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1999 за № 90/3383, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 18.10.2002 № 155, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за № 881/7169, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому)» 
 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.06.2007 № 182, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за № 704/13971, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.06.2007 № 198, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.07.2007 за № 819/14086, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 16.12.2002 № 199, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2003 за № 78/7399, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю» 
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2004 за № 1418/10017, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 225, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2004 за № 1419/10018, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 02.12.2004 № 263, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2004 за № 1595/10194, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 29.12.2004 № 298, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за № 31/10311, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.12.2005 № 300, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за № 65/11939, «Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 27.11.2006 № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1383/13257, «Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 20.12.2006 № 354, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.01.2007 за № 16/13283, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 06.10.2009 № 393, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.10.2009 за № 981/16997, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод» 

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.11.2008 № 523, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2009 за № 7/16023, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних) та видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під час розробки вугільних пластів» 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.03.2003 № 34/м, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698, «Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення» 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.07.2001 № 260, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за № 648/5839, «Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи)» 

Наказ Міністерства промислової політики України від 07.05.2004 № 221, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2004 за № 846/9445, «Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування» 

Постанова Держгіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин» (НПАОН00.0-1.01-85) (doc) [ b] 

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997№ 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» 
 

 Форма 5-гр 
 Форма 7-гр 

 
Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 № 328 «Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (ГСТУ41-00032626-00-011-99) 

Галузевий стандарт України від 01.04.2002 «Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об’єкти будівництва» (ГСТУ 320.00013741.017-2002) 

Галузевий стандарт України від 01.07.2000 «Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ. Порядок проведення» (ГСТУ41-00032626-00-016-2000) (doc) 
Затверджено Міністром геології СРСР від 09.02.1973 «Інструкція з відбору документації, обробки, зберіганню, скороченню та ліквідації керну свердловин колонкового розвідувального буріння»

Міністр геології та охорони надр СРСР від 17.06.1960 «Тимчасова інструкція по геологічному обслуговуванню гірничорудних підприємств» 

 

Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 № 328 «Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (ГСТУ41-00032626-00-011-99) 

Галузевий стандарт України від 01.04.2002 «Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об’єкти будівництва» (ГСТУ 320.00013741.017-2002) 

Галузевий стандарт України від 01.07.2000 «Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ. Порядок проведення» (ГСТУ41-00032626-00-016-2000) 

Затверджена Міністром геології СРСР 09.02.1973 «Інструкція з відбору документації, обробки, зберіганню, скороченню та ліквідації керну свердловин колонкового розвідувального буріння» 

Затверджена Міністром геології та охорони надр СРСР 17.06.1960 «Тимчасова інструкція по геологічному обслуговуванню гірничорудних підприємств» 

 
Постанова Ради Міністрів СРСР від 27.10.1981 № 1040 «Типове положення про відомчу маркшейдерську службу та Типове положення про відомчу геологічну службу»

Наказ Мінпаливенерго України від 18.05.2007 № 249 «Свердловини нафтогазової галузі. Порядок ліквідації та списання витрат на їх споруджування» (СОУ 11.2-00013741-001:2007) 

Наказ Мінпаливенерго України від 17.12.2009 № 745 «Розробка родовищ газу та нафти. Авторський нагляд за реалізацією проектних технологічних документів. Правила» (СОУ 11.2-00013741-003:2009) 

 
Міністерство нафтової промисловості СРСР від 15.10.1984 «Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ» (НПАОН11.10-1.02-84) Часть 1Часть 2 
 

Держгіртехнагляд СРСР від 06.04.1970 "Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ" (НПАОН 11.10-1.01-70) Часть 1Часть 2, ;Часть 3 

  
  
 
 
 
Инструкция по производству маркшейдерських работ, затверджена Держгіртехнагляд СРСР 20.02.1985 (НПАОН 74.22-5.01-85) (НПАНОН 74.22-5.01-85)   Часть 1  Часть 2
 

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод, затверджені Постановою Держгіртехнагляду СРСР від 27.08.1987 №28 (НПАНОН 14.0-1.01 -87)

 

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині, затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 06.09.1952 (НПАОН 11.2.-5.01-52)

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар’єрах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 10.08.1976 (НПАОН 00.0-5.02-76): Часть 1 (doc), Часть 2 (doc)