Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"

ПРОЕКТ

 

КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від __ ___________ 2015 р.    № ____

 

Київ

 

 

Про внесення зміни до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

Внести до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832; 2012 р., № 30, ст. 1116), таку зміну:

у підпункті 13 цифри «25» замінити цифрами «100».

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                        А. ЯЦЕНЮК